Share A Move

Een leven vol beweging!

www.shareAmove.nl

Samen naar beter onderwijs.

Handvatten om te inspireren.

De eerste stap naar een leven vol beweging!

Leerlingen en docenten maken samen het verschil.

Leerlingen die zich veilig voelen kunnen meer energie steken in het opdoen van kennis en vaardigheden. De onderlinge relatie bepaalt hoe docent en leerlingen zich voelen en dat speelt door in de werktevredenheid van docenten en het leren van leerlingen. 

Door alle deelnemers op een positieve manier in aanraking te brengen met hun eigen  mogelijkheden en talenten, worden ze zich bewust van hun eigen kracht. De eerste stap op weg naar een leven vol beweging.

Deelnemers die jou voorgingen omschrijven deze dag als: vernieuwend, toegankelijk, samen in beweging, echt in contact en een succeservaring.

Met Share A Move delen we inzichten, plezier, inspiratie en praktische opdrachten over hoe jij je leven positief in beweging kunt gaan brengen. Je resultaten variëren van echte (nieuwe) vrienden maken, tot betere prestaties op school of in je vrije tijd, gezonder en bewuster leven en het allerbelangrijkste: Een leven vol beweging!

SAM docent-kind

Laat je inspireren door Share A Move

In 2016 zijn wij gestart met Share A Move en leveren wij een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

Onze missie: Deel wat je beweegt en laat jezelf zien zoals je bent; wat jij wilt vertellen, hoe jij je wilt uiten of wilt laten zien.
Wij geloven dat het belangrijkste is dat je blij en gelukkig bent. Dat je tevreden bent met wie je bent en wat je doet en dat je trots op jezelf bent. De basis ligt in zelfvertrouwen, verbinding en waardering om beweging in je leven te brengen.

Share A Move & move on!

Ons aanbod

Onderwijsinstellingen van basisonderwijs tot en met HBO kunnen bij ons terecht voor een Share A Move training, coaching en/of workshop op maat.

Twee Share A Move leaders werken samen met de groep aan de basis:

  • Zelfvertrouwen
  • Verbinden
  • Waarderen

De leaders spreken over passie, talent en gezonde uiting van emoties, de negatieve effecten van digitale media en het opkroppen van gevoelens.

Met Share A Move word je meegenomen in beweging, spel en muziek. Je wordt uitgedaagd naar jezelf te kijken, te luisteren en te voelen. Hierdoor krijg je inzicht in je eigen situatie, begrip voor elkaar en kan echt contact worden gemaakt door samen in beweging te zijn

Instagram shareamove.nl

Een programma in beweging. Deel wat je beweegt en laat jezelf zien zoals je bent. Basisonderwijs - voortgezet onderwijs - mbo - hbo

Sluit Menu